Zmapovaný pohyb zeme

Pokles, ktorý sa v oblasti Porúria zobrazuje červenou farbou, je spôsobený povrchovou ťažbou hnedého uhlia sprevádzanou poklesom podzemnej vody. Modré škvrny pravdepodobne súvisia so stúpaním podzemnej vody po ukončení ťažobnej činnosti, foto ESA.

Podzemná ťažba, prirodzené spevnenie sedimentov či rýchla urbanizácia spôsobujú deformáciu povrchu krajiny, okrem iného aj pokles pôdy. Tieto pohyby predstavujú veľkú hrozbu v mestských aj poľnohospodárskych oblastiach, kde nepretržité zmeny v priebehu času môžu spôsobiť škody na budovách, cestách, mostoch, hrádzach a inej infraštruktúre, ale môžu spôsobiť aj zmeny v prúdení povrchových vôd, čo má, prirodzene, ekonomické dôsledky. Projekty mestského rozvoja a úsilie o hodnotenie rizika sa spoliehajú na monitorovanie pohybu zeme, ktoré sa zvyčajne vykonáva metódami zemského prieskumu. Snímky z vesmíru však ponúkajú efektívne, systematické a veľmi presné merania na väčšine zemského povrchu. Preto Nemecký spolkový inštitút pre geológiu a prírodné zdroje využil údaje misie Európskej vesmírnej agentúry Copernicus Sentinel-1. Dva satelity tejto misie – Sentinel-1A a Sentinel-1B – poskytujú radarové snímky, ktoré dokážu mapovať pohyb zeme, a tak pomáhajú sledovať zmeny už od niekoľkých milimetrov. Výsledkom je prvá nemecká celoštátna mapa deformácie pôdy, ktorá ukazuje, ako sa v milimetroch ročne pohyboval povrch pôdy v Nemecku v rokoch 2014 – 2018. Úrady teraz môžu použiť údaje na zlepšenie mestského plánovania, dokonca aj na vyriešenie problémov s poklesom povrchu, kým nebude viditeľný voľným okom.

Zo stránky ESA spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre