Antibiotiká bez účinnosti

Pred vedeckovýskumnými tímami stojí dôležitá úloha: ako zabrániť tomu, aby boli baktérie rezistentné aj proti novým druhom antibiotík. Vďaka svojmu antimikrobiálnemu účinku sa antibiotiká používajú na liečbu infekčných chorôb, najčastejšie bakteriálnych. Alexander Fleming objavil tento účinok, keď v septembri roku 1928, pred odchodom na dovolenku,… pokračuj