Antidepresíva pred obetovaním

Dve inkské deti určené na rituálne obetovanie pred viac ako 500 rokmi pili upokojujúci odvar. Mladé obete, dievča a chlapec vo veku približne 4 až 8 rokov, pili tekutinu, ktorá ich mala upokojiť či omámiť niekoľko dní alebo týždňov pred tým, ako boli obradne usmrtené… pokračuj