Antidepresíva pred obetovaním

Nápoj ayahuasca, foto wikipédia/Terpsichore, CC BY-SA 3.0

Dve inkské deti určené na rituálne obetovanie pred viac ako 500 rokmi pili upokojujúci odvar. Mladé obete, dievča a chlapec vo veku približne 4 až 8 rokov, pili tekutinu, ktorá ich mala upokojiť či omámiť niekoľko dní alebo týždňov pred tým, ako boli obradne usmrtené a pochované.
Obetované deti našli v blízkosti vrcholu hory Ampato. Ich telá obsahovali chemické zvyšky jednej zo základných zložiek ayahuascy, odvaru známeho svojimi halucinogénnymi účinkami, uviedla bioarcheologička Dagmara Sochová z Varšavskej univerzity v Poľsku.
Pri analýze vlasov dievčaťa a nechtov chlapca našli vedci stopy harmínu a harmalínu, chemických produktov liany Banisteriopsis caapi. Výskumy naznačujú, že roztoky obsahujúce harmín pôsobia na mozog podobne ako antidepresíva. B. caapi sa mohol používať pre svoje antidepresívne vlastnosti, hovorí D. Sochová.

Hora Ampato, foto wikipédia/Frank R 1981, CC BY-SA 4.0

V dobových španielskych dokumentoch sa uvádza, že na upokojenie tých, ktorí mali byť obetovaní, sa používal alkohol. D. Sochová predpokladá, že španielski kronikári sa mohli mylne domnievať, že obete Inkov pili populárne kukuričné pivo známe ako chicha, a nie nápoj z liany B. caapi.
Hora Ampato sa pôvodne nazývala Qampato, čo v jazyku Inkov znamená ropucha, ktorú andské spoločnosti spájali s dažďom. Deti možno obetovali, aby požiadali bohov hory o zoslanie vody.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre