Čriepky z histórie matematiky (6)

Neprehliadnuteľnou postavou gréckeho staroveku je Archimedes zo Syrakúz (asi 287 – 212 pred n. l.), neobyčajne produktívny bádateľ v oblasti matematiky a mechaniky. Z matematických úvah a zo skúseností z mechaniky odvodil svoje udivujúce objavy a konštrukcie. Vypočítal obvod a plochu kruhu, získal vzorec pre… pokračuj