Naši elitní stredoškoláci

Žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Piešťanoch zaznamenali výnimočný úspech na svetovej súťaži autonómnych robotických autíčok NXP Cup EMEA v kategórii univerzitných tímov. Pandémia covidu-19 ovplyvnila chod celého sveta, zasiahla aj študentské súťaže – nielen slovenské, ale tiež súťaže svetových firiem. Buď sa konali… pokračuj