Naši elitní stredoškoláci

Žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Piešťanoch zaznamenali výnimočný úspech na svetovej súťaži autonómnych robotických autíčok NXP Cup EMEA v kategórii univerzitných tímov.

Pandémia covidu-19 ovplyvnila chod celého sveta, zasiahla aj študentské súťaže – nielen slovenské, ale tiež súťaže svetových firiem. Buď sa konali online formou zaslania videonahrávok, alebo boli regionálne prezenčné kolá, no víťazi postúpili už len do videofinále, kde rozhodoval kľúčový parameter (čas, body atď.) či názor komisie. Mnohí študenti tak prišli o motiváciu, ale aj o možnosť prezentovať pred odbornou komisiou výsledky svojej, často viacročnej práce. Podobne to bolo na svetovej súťaži NXP Cup EMEA.

Súťaž autonómnych formuliek

NXP Cup EMEA je univerzitná súťaž malých robotických autonómnych formúl prebiehajúca v štátoch EMEA (Europe, Middle East, Africa) a finále sa zväčša koná v Nemecku.
Formulky súťažia na poskladanej dráhe s bielym povrchom šírky 55 centimetrov, s čiernymi čiarami pozdĺž okrajov. Auto má namontovanú videokameru, ktorá sníma dráhu pred ním, a program musí nájsť cestu do cieľa, a to aj v križovatke, kde podobne ako na bežnej ceste, bočné čiary nie sú. Dráha býva dlhá 15 až 20 metrov a plná nástrah a problematických miest (kopec, priečne hrbolce, séria zradných zákrut, križovanie ciest bez bočných čiar a podobne). Formulka musí jazdiť autonómne, ovládaná len programom podľa čiernych bočných čiar, bez zásahov majiteľa a nesmie vybočiť z určenej trasy viac ako dvomi kolesami, inak je diskvalifikovaná. Na konci musí auto rozpoznať cieľ a do dvoch metrov za ním zastať.
Pre programátora je to náročné, ide však o prípravu na programovanie autonómne jazdiaceho auta po diaľnici, ktoré si možno o päť či desať rokov sami kúpime.

Ročník 2021/2022

Po dvoch rokoch absencie sme ani nedúfali, že NXP Cup EMEA budeme môcť absolvovať. Napriek tomu sme trénovali na regionálne kolo pre strednú Európu, ktoré sa konalo v apríli na Vysokom učení technickom (VUT) v Brne. Stredná Európa mala regionálne kolo úplne prvá, pričom finále bolo naplánované len administratívne. Teda všetky regionálne prezenčné súťaže v celom EMEA mali mať rovnakú trať a ich časy a body sa porovnávali v jednej finálovej tabuľke, zostavenej z víťazov regionálnych kôl.
Na SPŠE Piešťany trénovali tri družstvá pod vedením Ing. Jozefa Dragulu. Choroby a karantény si vybrali počas príprav svoju daň. Našťastie, tréningové ihrisko v telocvični, v triede alebo odbornej učebni sme mali stále k dispozícii. Problémom však boli materiál, náhradné diely, havárie aj zdravotný stav súťažiacich. Deň pred odchodom do Brna bolo jasné, že tretie družstvo nemá programátora-vodiča, ktorý ochorel. Do Brna sme však odchádzali s tromi robotmi a dve družstvá verili v dobrý výsledok.

Regionálne kolo na VUT Brno

Do Brna sme cestovali vlakom ráno v deň súťaže. Meškanie rýchlika spôsobilo, že sme na VUT prišli na poslednú chvíľu a mali sme čas len na krátky tréning pred súťažou. Družstvu, ktorému doma všetko išlo, nešlo na tréningovom ihrisku nič a muselo jazdiť náhradný program, druhé družstvo našťastie nesklamalo a ich robot jazdil.
Súťažnú trať sme uvideli až v okamihu súťaže. Pred súťažou aj počas nej bolo zakázané fotenie a filmovanie, lebo taká istá trať bola pripravená pre všetky regionálne súťaže v celom EMEA. Iba tak sa potom dali porovnávať výsledky všetkých víťazov.
Poradie súťaženia družstiev sa žrebovalo. Každé družstvo malo tri pokusy, pričom prvý dojazd do cieľa ukončil súťaženie družstva. Víťaz musel dôjsť do cieľa v čo najkratšom čase.
Ako prvý súťažil náš Matej Lörinc, študent I. A triedy SPŠE Piešťany. Prvé dve jazdy mal veľmi ambiciózne, no vždy vybehol z trate. Tretiu jazdu musel ísť na istotu dojazdu do cieľa a dosiahol čas 22 sekúnd.
Druhý súťažil Matej Korec, študent IV. B., ktorý jazdil s náhradným, rezervným programom a prvou jazdou dosiahol čas 30 sekúnd. Keďže úspešne dosiahol cieľ, ďalšie jazdy už nemal k dispozícii. Členmi jeho družstva boli aj Marek Rapavý a Marek Ratzenböck, obaja z I. C.
Naše tretie družstvo jazdilo na konci súťažného poľa. Keďže M. Lörinca a M. Koreca už nikto neprekonal, stali sa víťazmi stredoeurópskeho turnaja a postúpili svojimi časmi a bodmi do svetovej tabuľky NXP Cup EMEA.

Vo finále NXP Cup EMEA

V minulých ročníkoch sa SPŠE Piešťany už trikrát prebojovala do finále NXP Cup EMEA v Nemecku, súťažila však medzi strednými školami. Tentoraz bola účastníkom univerzitnej kategórie. Účasť školy v tejto elitnej skupine technických univerzít svedčí o ochote žiakov zapojiť sa do práce navyše a pracovať na sebe, ale aj o dobrej úrovni robotického a všeobecne odborného vzdelávania na tejto škole. Vyzdvihnúť treba najmä usilovnú prácu Mateja Lörinca, ktorý ide v šľapajach svojho brata Mareka, študenta VUT Brno, a tiež absolventa SPŠE Piešťany.
V priebehu apríla, mája a júna 2022 bolo naplánovaných približne desať univerzitných regionálnych turnajov v celom EMEA. Najlepší dvaja až štyria z každého turnaja (podľa počtu prihlásených na príslušný regionálny turnaj) postúpili do svetovej tabuľky, ktorá určila poradie družstiev v EMEA.

Text a foto Ing. Jozef Dragula
Robotický krúžok Piešťany
Jazdy na regionálnom turnaji organizátor zaznamenával a sú zverejnené aj na www.pescanrobot.sk od ukončenia posledného turnaja NXP Cup EMEA 2022.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.