Bunkový život po živote

Vedci dokážu pomocou siete čerpadiel, senzorov a umelých tekutín dopraviť kyslík, živiny a lieky do tela mŕtvych ošípaných a zachovať tak bunky, ktoré by inak po zastavení činnosti srdca zanikli. Mohli by tak udržiavať zdravé orgány, kým sa nebudú dať použiť na transplantáciu. Prístroj BrainEx… pokračuj