Ekotrblietky z celulózy

Pri výrobe trblietavých pigmentov sa často používajú toxické zlúčeniny alebo mikroplasty, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Nová, netoxická a biologicky rozložiteľná náhrada by to mohla zmeniť. V novom materiáli celulóza ako hlavný stavebný prvok bunkových stien rastlín vytvára nanoštruktúry, vďaka ktorým vznikajú žiarivé štrukturálne… pokračuj

Surovina budúcnosti

Urbanizovaný svet spotrebúva množstvo neekologických surovín. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Advanced Materials možno riešenie nájsť v obnoviteľných surovinách. Výskumníci skúmali, ako možno lignocelulózu alebo rastlinnú biomasu využiť na optické aplikácie, ktoré by mohli nahradiť materiály ako piesok a plasty. Lignocelulóza, pojem, ktorý zahŕňa celulózu,… pokračuj

Prestavba rastlinnej bunkovej steny

Najvýznamnejším rozdielom medzi živočíšnou a rastlinnou alebo fungálnou bunkou je prítomnosť či neprítomnosť bunkovej steny bohatej na polysacharidy. V priebehu evolúcie sa bunkové steny vyvinuli tak, aby boli schopné zabezpečiť množstvo funkcií vrátane podpory mechanickej stability bunky a samotnej rastliny, difúzie látok a regulácie rastu,… pokračuj