O pôvode asymetrie

Molekuly, ktoré sú základnými stavebnými zložkami života, sa typicky môžu nachádzať v dvoch formách, ľavej a pravej. Život si však vybral len jednu z nich. Prečo práve tú? Nové experimenty ponúkajú rôzne riešenia tejto starej otázky. Už si len vybrať. Mnohé objekty majú tú vlastnosť,… pokračuj