Dama nie je dáma

Daniel škvrnitý (Dama dama) je v našej prírode atraktívnou a obľúbenou zverou, vyskytujúcou sa na mnohých miestach. Aj keď nepatrí medzi pôvodné druhy, postupom času sa stal trvalou súčasťou slovenskej fauny a patrí k významným druhom poľovnej zveri. Z histórie až po súčasnosť Pôvodný areál… pokračuj