Opustená osada ožíva

V štúdii nedávno vydanej v EPJ Plus sa vedci pokúsili zrekonštruovať históriu Zornoztegi, opustenej stredovekej dediny nachádzajúcej sa v španielskom Baskicku. Spoliehajú sa na rôzne metódy a analýzy dostupné archeológom. Ide najmä o rádiokarbónovú metódu datovania archeologických a historických záznamov a archeobotanickú a optickú mikroskopovú… pokračuj