Gravidita sťažuje echolokáciu

Gravidita môže niektorým netopierom obmedziť ich schopnosť vidieť svet okolo seba. Netopiere druhu večernica južná (Pipistrellus kuhlii) používajú počas gravidity echolokáciu s nižšou frekvenciou. Táto zmena môže drobným tvorom prinášať problémy pri zisťovaní koristi a potenciálnych prekážok. Pozorovania dokazujú, že gravidita môže ovplyvniť spôsob, akým… pokračuj