Magnetické tajomstvá vojen

Nové paleomagnetické merania upresnili údaje z historických textov Starého zákona a vysvetlili, kto zničil skúmané staroveké mestá v súčasnom Izraeli. Po vyše polstoročí systematických archeologických výskumov v Izraeli už sotvakto spochybňuje záver, že historické informácie a správy obsiahnuté v textoch Starého zákona treba brať vážne –… pokračuj

Tisícročné magnetické správy

Črepy a opálené kamene prinášajú dôkazy o zmenách magnetického poľa Zeme v období neolitu. Environmentálne obavy sa v súčasnosti týkajú najmä zmeny klímy, predovšetkým globálneho oteplenia a ľudského podielu na ňom skleníkovými emisiami. V povedomí verejnosti to však neraz zatieni iné environmentálne vplyvy, potenciálne katastrofické… pokračuj

Zem ako veľký magnet

Magnetické pole Zeme je nesmierne dôležité pre život na našej planéte. Ochraňuje nás pred rýchlymi nabitými časticami, ktoré k nám prichádzajú zo Slnka a z kozmického priestoru. Na Slovensku zabezpečuje medzinárodný štandard geomagnetického výskumu Geomagnetické observatórium v Hurbanove. V tomto roku si pripomíname 120. výročie… pokračuj