Víťazi grafickej a výtvarnej súťaže pre mladých

Výtvarná a grafická súťaž sa už tradične koná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tohtoročná téma súťaže bola Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Zapojili sa do nej žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. Výtvarná súťaž má dve kategórie. Prvá… pokračuj

Výtvarná a grafická súťaž pre mladých

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok tému dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Vedci – superhrdinovia dnešných dní Tak znie téma oboch súťaží, v rámci ktorej môžete výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad na vedcov… pokračuj