Veda opravuje Hérodota

Podľa štúdie, ktorú v časopise PLOS ONE uverejnila Katherine Reinbergerová a jej kolegovia z americkej University of Georgia, geochemické dôkazy odhaľujú, že armády v bitkách o starogrécke mesto Himera boli – napriek tvrdeniam starovekých gréckych autorov – zložené z miestnych bojovníkov a cudzincov. V roku 480 pred naším letopočtom mesto Himera ležiace… pokračuj

Genetické tajomstvá civilizácií

Minojci z Kréty a Mykénčania z gréckej pevniny mali korene v egejskej oblasti, v ktorej žili, a v západnej Anatólii. Kanaánci sčasti doteraz žijú tam, kde za starozákonných čias. Predkami minojskej civilizácie na Kréte a v okolí boli miestni skorí farmári. Platí to aj o… pokračuj