Vesmírni hostia

Meteority sú vzácni poslovia prichádzajúci z ďalekého kozmického priestoru. Prinášajú nám dôležité informácie o dávnej minulosti vesmíru a pomáhajú odhaľovať udalosti z obdobia tvorby našej slnečnej sústavy. Všetky nájdené a preskúmané meteority majú nenahraditeľnú vedeckú hodnotu. Sú podrobne analyzované a podliehajú dôkladnému fyzikálnemu, chemickému a… pokračuj