Geolokality v okolí Trenčína

V piatej časti rubriky o geodiverzite Slovenska si priblížime dve veľmi zaujímavé geolokality z okolia Trenčína. V rubrike postupne ponúkame informácie o vybraných objektoch neživej prírody v jednotlivých regiónoch Slovenska s prepojením na biodiverzitu, históriu, náučné chodníky a význam pre človeka. Hrad Košeca Strážovské vrchy… pokračuj