Čistička civilizácie

Civilizácia nie je hygienicky sterilný podnik. Ľudia vo veľkej koncentrácii, napríklad v mestách, vytvoria nesmierne množstvo odpadu, ktorý nie je iba obťažujúci, ale neraz aj smrteľne škodlivý. Trvalo dlho, kým si ľudia uvedomili, že ponechávanie splaškov a vody použitej na umývanie či varenie v otvorených… pokračuj