Ekologická recyklácia karbidu

Nemeckí výskumníci vyvinuli recyklačný proces premieňajúci vedľajšie a odpadové produkty z výroby karbidových komponentov opäť na hodnotný karbid kremíka. Karbid kremíka či karbid kremičitý je zlúčenina kremíka a uhlíka a jej chemický vzorec je SiC. Vďaka svojim vlastnostiam má tento materiál významnú úlohu v rôznych… pokračuj