Rastieme do šírky aj do výšky

Antropometrické vlastnosti, ako sú priemerná výška, šírka a hmotnosť svetovej populácie, sa za posledné storočie výrazne zmenili. Takéto trendy pozorovali a potvrdili výskumy vedcov vo viacerých krajinách sveta. Za posledných 150 rokov sa priemerná výška ľudí v priemyselných krajinách sveta zvýšila približne o 10 cm.… pokračuj