Rastieme do šírky aj do výšky

Antropometrické vlastnosti, ako sú priemerná výška, šírka a hmotnosť svetovej populácie, sa za posledné storočie výrazne zmenili. Takéto trendy pozorovali a potvrdili výskumy vedcov vo viacerých krajinách sveta.

Za posledných 150 rokov sa priemerná výška ľudí v priemyselných krajinách sveta zvýšila približne o 10 cm. V krajinách južnej a východnej Európy dokonca o 3 cm za posledných dvadsať rokov. Výška slovenskej populácie sa za posledné štvrťstoročie signifikantne zvýšila o cca 4,5 až 5 %. Vyšší vzrast sledovanej populácie sa pripisuje najmä zlepšeným sociálno-ekonomickým podmienkam.

Foto Pixabay

Ako sa mení naša hmotnosť

Čo sa týka ďalšieho antropometrického parametra, a to priemernej hmotnosti jednotlivcov, tá je tiež na vzostupe. Výskumníci z celého sveta pripisujú zvyšujúce sa percento ľudí s nadváhou životnému štýlu, stravovacím návykom a tiež stresu. Ako popisuje Svetová zdravotnícka organizácia (2022), celosvetová obezita sa takmer strojnásobila. V roku 2021 mala takmer tretina svetovej populácie nadváhu alebo obezitu. V ôsmich krajinách (USA, Egypt, Turecko, Čile, Argentína, Mexiko, Veľká Británia a Irak) sa ženská vekovo štandardizovaná obezita vyšplhala nad 30 %.
Na Slovensku je situácia podobná ako v iných vyspelých krajinách. Z údajov o BMI až 400 000 mužov na Slovensku trpí obezitou a 90 000 ťažkou obezitou. Vyše polovica mužov s ťažkou obezitou váži viac ako 110 kg.

Nevyhovujúce štandardy

Takéto zväčšovanie hmotnosti aj výšky ľudí sa musí nevyhnutne odraziť v dizajne nábytku. Ten musí byť tiež väčší a odolnejší. Vedci z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene analyzujú súčasné normy pre rozmery a pevnostné charakteristiky sedacieho a lôžkového nábytku. Riešia aj použité materiály na výrobu spomínaného nábytku vo vzťahu k pevnostným charakteristikám.
Súčasné platné európske normy posudzujú pevnosť, odolnosť a bezpečnosť domáceho sedacieho nábytku, napríklad stoličiek alebo pohoviek, na základe používania osobami s hmotnosťou do 110 kg. Nominálna hmotnosť pre lôžka je tiež do 110 kg. Štandardné rozmery postelí a matracov používané na Slovensku pre dospelú populáciu sú 70 – 180 × 180 – 200 cm. V súčasnosti sa teda používa zastaraná štandardizácia a je potrebné, aby postele a matrace vyhovovali vyšším a ťažším ľuďom.

Antropometria v praxi

Zistilo sa, že používatelia s antropometrickými nadrozmermi, teda ľudia s nadváhou alebo výškou nad dva metre, sa neberú v procese navrhovania a sériovej výroby konštrukcie štandardného nábytku na Slovensku do úvahy. Z výsledkov výskumu dôležitých antropometrických údajov v dizajne a marketingu nábytku však vyplynulo, že na slovenskom trhu je možné kúpiť si nadrozmerné matrace a postele. Až 87 % slovenských predajcov ponúka matrace a postele pre osoby ťažšie ako 110 kg a 30 % predajcov predáva výrobky aj pre extra vysokých spotrebiteľov, no za veľký príplatok.
Je tiež dokázané, že pri spaní na antropometricky nevhodnom matraci a posteli sú dôsledky vážnejšie než len skrátená životnosť nábytku, pretože vo veľkej miere ovplyvňujú kvalitu spánku a následne aj kvalitu života jednotlivcov.

Pohodlie, zdravie aj bezpečnosť

Vzhľadom na používanie stoličiek a iného sedacieho nábytku je dôležité brať do úvahy pohodlie, fyzické zdravie, pohodu, výkon a bezpečnosť. Hmotnosť, na ktorú treba prihliadať pri tvorbe návrhov konštrukčných prvkov stoličiek, musí byť podľa výsledkov dlhodobých meraní 150 kg (130 kg + 15 %). Odporúča sa vytvoriť štandard s prihliadnutím na mužov s hmotnosťou do 150 kg. Na základe výsledkov pevnostných rozborov si zaťaženie stoličky s hmotnosťou používateľa 150 kg vyžaduje zmenu rozmerov bočníc, opierok a prierezu nôh.

Foto Pixabay

Tieto zistenia platia aj pre konštrukciu štandardných stoličiek. Na základe analýzy bariatrickej (obéznej) populácie Slovenska bez ohľadu na pohlavie, ktorú tiež skúmal tím z Drevárskej fakulty vo Zvolene, boli v rokoch 2020 až 2022 definované nové hodnoty hmotnosti, obvodu pása, bokov a šírky sedu tejto časti populácie. Zvýšená priemerná telesná hmotnosť robí túto skúmanú tému veľmi aktuálnou a nevyhnutnou.
Na základe získaných údajov autori štúdie navrhli nové rozmery drevených stoličiek pre bariatrickú časť populácie s výškou sedu 49 cm, šírkou sedu 67 cm a hĺbkou sedu 47 cm. Úprava rozmerov drevených stoličiek podľa aktuálnych trendov by umožnila bariatrickým ľuďom oveľa pohodlnejšie sedenie, a tým aj predchádzať mnohým zdravotným problémom.

Aplikácia výsledkov

Výrobcovia nábytku by teda mali dôrazne dbať na získané nové poznatky o zmene antropometrických vlastností slovenskej populácie a vyrábať štandardný lôžkový a sedací nábytok podľa odporúčaní vedeckej komunity. Takáto výrobná stratégia im nesporne prinesie konkurenčnú výhodu na domácom trhu, pričom výrobná cena sa vôbec nemusí dramaticky zvýšiť.
Praktická aplikácia výsledkov však môže pomôcť aj iným odvetviam. Dobrým príkladom sú výťahy. Priemerný výťah má nosnosť 1 000 kg a je určený pre 10 až 12 osôb. Zvyšovanie hmotnosti populácie však znižuje možný počet prepravených osôb. Výskumníci neustále poukazujú na to, že táto situácia môže byť problémom aj pri dopravných prostriedkoch, ako sú autá, lietadlá či autobusy.

prof. M. Hitka

Slováci v číslach

Výskum zameraný na analýzu antropometrických údajov Slovákov má na Drevárskej fakulte vo Zvolene dlhodobú tradíciu. Zber a analýza antropometrických údajov mužov a žien sa vykonáva už takmer 30 rokov. Niektoré údaje výberových vzoriek pochádzajú ešte z obdobia 80. rokov minulého storočia.
Viac o tejto problematike sa môžete dočítať vo významných publikáciách autorov z Technickej univerzity vo Zvolene v renomovaných vedeckých časopisoch, ale aj v publikácii Vývoj antropometrických rozmerov dospelej populácie Slovenska, ktorú napísal profesor Miloš Hitka so svojím kolektívom. Práve profesor M. Hitka z Katedry ekonomiky a riadenia podniku Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene je otcom predmetného výskumu. Ešte ako mladý vedeckovýskumný pracovník v 90. rokoch si na vedeckom pobyte v Nemecku uvedomil, že je nižší od svojich tamojších kolegov. Vtedy začal uvažovať o výskume, ktorý by sa zameriaval na analýzu trendov rastu populácie. S meraniami začal v roku 1993 na predmete ergonómia a pokračuje až do súčasnosti, pričom výskum realizuje na siedmich ďalších slovenských univerzitách.
Ako sám povedal, danej problematike sa venuje už niekoľko desaťročí a jeho odporúčanie pre prax je jednoznačné: Súčasné pevnostné a rozmerové normy dreveného sedacieho a lôžkového nábytku je nevyhnutné aktualizovať vzhľadom na to, že ako populácia sme jednoznačne narástli do šírky aj do výšky.

Ing. Michaela Korená Hillayová, PhD.
Ing. Klára Báliková, PhD.
Referát transferu technológií CVTI SR
Lesnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Foto archív M. Hitka
Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.