Nepravdepodobnosť utajenia

Ak máte odvážneho ducha, tak ste sa už niekedy dostali do prieku so zástancom konšpiračnej teórie. Diskusia s ním často vedie do slepej uličky. Vy poviete, že proti jeho názoru stoja tvrdenia vedcov a on odpovie, že oni sú v tom namočení tiež. Odborná komisia?… pokračuj