Najsvietivejší kvazar

Astronómom sa podarilo pomocou ďalekohľadu Európskeho južného observatória Very Large Telescope v Čile opísať kvazar, ktorý je najsvietivejším objektom, aký bol kedy pozorovaný. Kvazary sú jasné jadrá vzdialených galaxií, ktoré sú poháňané superhmotnými čiernymi dierami. Hmotnosť čiernej diery v tomto rekordnom kvazare rastie o hmotnosť… pokračuj

Vesmírne majáky

Cieľom vedy je prehĺbiť aktuálne poznatky ľudstva, objaviť niečo nové alebo zdokonaliť niečo už známe. Vedci pracujú na svojich projektoch, pričom vopred očakávajú isté výsledky, z ktorých následne budú môcť vyvodiť závery. Niekedy však veľké vedecké objavy prichádzajú nečakane. Jedným z nich bol aj objav… pokračuj

Konštantnosť konštánt

Neraz sa pri nových objavoch dočítame, že fyzika sa otriasa v základoch. Pravda je však taká, že fyzika na svojich základoch stojí veľmi pevne a len tak ju niečo nerozhodí. Keď niečo funguje priveľmi dlho a priveľmi dobre, prirodzene sa v tom začnú hľadať chyby. Možno aj preto… pokračuj