Biomagnetické signály mucholapky

Mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je mäsožravá rastlina, ktorá lapá svoju korisť, hlavne hmyz a pavúkovce, pomocou dvojlaločných listov, ktoré majú na vnútornej strane spúšťacie drobné chĺpky. Počas lovu elektrické signály známe ako akčné potenciály spúšťajú uzavretie listových lalokov. Spúšťacie chĺpky, ktoré slúžia ako mechanosenzory, sú… pokračuj

Nenásytná Adela

Mäsožravé rastliny, ktoré dokážu skonzumovať stavovce, sa považujú skôr za výnimku vyskytujúcu sa len v trópoch. Nedávno sa však mäsožravé chute na stavovce objavili aj pri saracénii purpurovej (Sarracenia purpurea), ktorá žije v miernom pásme v kanadskom prírodnom parku Algonquin. Tejto rastline pojedajúcej hmyz zrazu… pokračuj

Adela už večerala

Mäsožravé rastliny sú v podstate obyčajné rastliny, ktoré si z času na čas pochutnajú na nejakom mäsku. Neživia sa však šunkou, či nebodaj ľuďmi, ale zväčša hmyzom a výnimočne malými stavovcami. V každom ekosystéme majú rastliny svoje nezastupiteľné miesto. Vďaka svojej schopnosti vyrábať organické látky… pokračuj

Prečo sú rastliny mäsožravé

Nová štúdia o mäsožravých rastlinách z oblasti Austrálie, Ázie a Ameriky ukázala, že stravovacie návyky všetkých týchto šeliem sa vyvinuli až prekvapujúco podobne. Rastliny sa stali mäsožravcami, pretože sa potrebovali dostať k nevyhnutnému hnojivu. Jednotlivé skúmané rastliny síce delia obrovské geografické vzdialenosti a ich vývoj… pokračuj