Počuje ma niekto?

Ľudský hlas, ktorý sa po prvýkrát zreteľne a na veľkú vzdialenosť ozval na rádiových vlnách na začiatku 20. storočia v USA, patril rodákovi z Tajova Jozefovi Murgašovi. Začiatok nového informačného veku takto nevdojak ohlásil práve on. Skutočnosť, že priekopník bezdrôtového prenosu J. Murgaš sa nedočkal… pokračuj