Nedôveryhodní imigranti

Mungo trpasličí (Helogale parvula) žije v asi 10-členných skupinách, ktoré majú hierarchické usporiadanie. Alfa jedince – najvyššie postavené samce a samice – majú právo množiť sa, zatiaľ čo ostatní členovia skupiny pomáhajú so skupinovými aktivitami, ku ktorým patrí opatera mláďat a strážna služba. Cesta na… pokračuj