Duchovná služba vo väzniciach

Odňatie slobody je významným zásahom do života človeka, v dôsledku ktorého si mnohí jednotlivci často kladú existenciálne otázky súvisiace s vlastnou vinou a odpustením. Tieto témy svedčia o dôležitej úlohe, ktorú hrajú v živote niektorých ľudí viera a náboženstvo. Potreba duchovnej podpory sa prejavuje najmä… pokračuj