Neverte vlastným očiam!

Veľa ľudí považuje očité svedectvo za najvyššiu formu dôkazu. Videl som to, preto to musí byť pravda. Optické ilúzie, ako tá na obrázku, sú nielen zábavkou, ale ponúkajú aj cenné ponaučenie. Koľko vidíte kruhov na obrázku? Takmer všetci povedia a svedčili by, že nula –… pokračuj