Živá koža Čínskeho múru

Z Veľkého čínskeho múru sa do súčasnosti zachoval len zlomok. Zostávajúcim úsekom pomáhajú prežiť vrstvy baktérií, machov, lišajníkov a iných organizmov, známe ako biokrusty (biologické pôdne krusty/kôry). Podľa pôdneho ekológa Matthewa Bowkera z Northern Arizona University sú povrchy na Veľkom čínskom múre doslova pokryté živou… pokračuj

Archeológia pod vodou

Ľudské spoločnosti odjakživa využívali vodu a vo vodnom prostredí tiež zanechali široké spektrum stôp. O odkrývaní dejín pod hladinou a významných nálezoch na dne riek a morí sme sa rozprávali s Klaudiou Daňovou z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., v Nitre a Miroslavou Daňovou… pokračuj

Kráľovná na Dunaji

Hlavné mesto Maďarska – Budapešť – vzniklo v roku 1873 spojením miest Budín a Starý Budín na pravom brehu rieky Dunaj s mestom Pešť ležiacim na ľavom brehu. Dunaj delí Budapešť na dve časti výrazne odlišného krajinného rázu. Kým Pešť sa rozkladá na rovine, Budín… pokračuj