Nový druh spred nosa

Medzinárodný tím biológov vedený jednou z kurátoriek amerického Národného prírodovedného múzea Annou Phillipsovou objavil a opísal nový druh pijavice žijúcej v sladkovodných mokradiach na východe Spojených štátov amerických. Novo identifikovaný druh pijavice Macrobdella mimicus je prvý opis severoamerickej pijavice od roku 1975. Vedci prehľadávali močiare… pokračuj