Dezinfekcia z pilín

Rozšírené používanie niektorých dezinfekčných prostriedkov môže spôsobovať škody na životnom prostredí. Napríklad tie, ktoré obsahujú chlór, môžu pri reakcii s inými látkami vytvárať nebezpečné vedľajšie produkty. Ekologickejšie prostriedky sa spoliehajú na zlúčeninu nazývanú fenol alebo jej chemické ekvivalenty. Ich výroba však môže byť nákladná a… pokračuj