Nanočastice z drevených pilín

Fínsky vedecký tím sa zameral na vývoj novej metódy zhodnocovania pilín, pričom sa sústredil na premenu lignínu na nanočastice. Pri takmer každom výrobnom procese vzniká viac či menej odpadu. Jeho ďalšie zhodnotenie alebo využitie závisí od druhu a množstva. Jedným z odvetví, ktoré sa produkcii… pokračuj

Dezinfekcia z pilín

Rozšírené používanie niektorých dezinfekčných prostriedkov môže spôsobovať škody na životnom prostredí. Napríklad tie, ktoré obsahujú chlór, môžu pri reakcii s inými látkami vytvárať nebezpečné vedľajšie produkty. Ekologickejšie prostriedky sa spoliehajú na zlúčeninu nazývanú fenol alebo jej chemické ekvivalenty. Ich výroba však môže byť nákladná a… pokračuj