Jubilant rozhlas 2

V predošlej časti nášho seriálu sme sa oboznámili s niektorými najstaršími princípmi šírenia informácií na väčšie vzdialenosti. To, čo sme spomenuli doteraz, malo podstatný význam pre vznik rozhlasu, nebol to však ešte rozhlas, aký poznáme dnes. Doteraz popisované princípy prenosu informácií pomocou elektromagnetických vĺn boli vlastne bezdrôtovým… pokračuj

Ešte včera som to vedel…

V predošlých pokračovaniach nášho klubu sme sa venovali metódam, ktoré nám môžu pomôcť pri rýchlejšom a lepšom získavaní informácií. Možno ste si vtedy vzdychli: Nie je problém prečítať text, problém je pamätať si ho. Skúsme sa zdokonaliť aj v tomto fenoméne. Keď som si pred rokmi prečítal niekoľko… pokračuj

Ako lepšie čítať

Už niekoľko rokov sa dozvedáme, že naši žiaci majú problémy s porozumením prečítaných textov. Človek, ktorý číta texty a nerozumie im, nemá motiváciu čítať. Výskumy dokazujú, že so zvyšovaním rýchlosti čítania stúpa aj chápavosť. Každý z nás sa v tomto smere môže zlepšovať. Tí, ktorí… pokračuj