Základný kameň poznania

Podľa Medzinárodnej mineralogickej asociácie bolo k máju 2022 v prírode identifikovaných 5 809 minerálov. Niektoré z nich sú významným zdrojom ekonomicky dôležitých surovín, iné sú voľným okom neviditeľné. V tomto veľkom počte minerálov sa nachádza jeden, navonok nenápadný, ktorý však významne ovplyvnil smerovanie vedy a… pokračuj

Polarizácia žiarenia vo vesmíre

Štúdium polarizácie vesmírneho röntgenového žiarenia môže priniesť mimoriadne významné poznatky o tom, ako náš vesmír funguje. Svetlo je elektromagnetické vlnenie vibrujúce vo všetkých smeroch. Polarizované svetlo je viac organizované a jeho vibrácie sú – v dokonalom prípade – len v jednej rovine. Svetlo sa polarizuje… pokračuj