Minerál s mnohými tvárami

Musíte byť dobre podkutí v chémii na to, aby ste sa nepozastavili nad tvrdením, že ľad je minerál. Je to skutočne tak, aj keď v mineralogických príručkách sa o ľade nedozviete buď nič, alebo len veľmi málo. Najjednoduchšia definícia spomenutého minerálu – teda ľadu –… pokračuj