Programovateľné vlastnosti materiálov

Fraunhoferov klaster excelentnosti prichádza s novovyvinutým programovateľným materiálom, ktorý sa vie prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Ľudstvo odnepamäti využíva materiály, ktoré pôsobením externých faktorov menia svoje vlastnosti a parametre – môže ísť napríklad o zmenu mechanických vlastností, pevnosti, objemu či tvaru. Väčšina týchto zmien je nevratná,… pokračuj