Programovateľné vlastnosti materiálov

Fraunhoferov klaster excelentnosti prichádza s novovyvinutým programovateľným materiálom, ktorý sa vie prispôsobovať meniacim sa podmienkam.

Ilustrácia Fraunhofer IWM

Ľudstvo odnepamäti využíva materiály, ktoré pôsobením externých faktorov menia svoje vlastnosti a parametre – môže ísť napríklad o zmenu mechanických vlastností, pevnosti, objemu či tvaru. Väčšina týchto zmien je nevratná, ale nájdu sa aj také materiály, ktorých vlastnosti sa reverzibilne menia v závislosti od zmeny vonkajších podmienok.
Dobrým príkladom sú zliatiny s tzv. tvarovou pamäťou. Ide o schopnosť materiálu nadobudnúť po predchádzajúcej makroskopickej deformácii svoj pôvodný tvar. Návrat do pôvodného tvaru (nazývaný aj zotavenie) je indukovaný len ohrevom nad určitú kritickú teplotu. Pamäťové zliatiny majú síce relatívne široké uplatnenie, ale len v jednoduchších technických zariadeniach, napríklad v spínačoch v autách.
Vývoj však nezadržateľne smeruje k materiálom, ktoré dokážu reagovať na rôzne vonkajšie podnety, k požadovaným komplexným zmenám ich vlastností, najmä tvaru a pevnosti, resp. tuhosti. Takéto materiály s prívlastkom programovateľné vyvíja nemecký Fraunhoferov klaster excelentnosti s názvom Programovateľné materiály CPM. Spolupracujú v ňom vedecké tímy zo šiestich ústavov. Materiály inovatívneho typu menia kontrolovateľne a reverzibilne – na povel stlačením tlačidla – svoje vlastnosti a prispôsobujú sa novým podmienkam. Takéto materiály môžu viesť k vývoju mimoriadne pohodlných kresiel, matracov aj celých gaučových súprav. Veľký prospech z použitia týchto materiálov budú mať najmä dlhodobo ležiaci pacienti. Stlačením tlačidla sa budú dať niektoré časti lôžka zmäkčiť, takže tlak tela pacienta sa rozloží na väčšiu plochu, čím sa zníži výskyt preležanín (dekubitov) a pacient sa bude cítiť komfortnejšie.
Fraunhoferov klaster uvádza zatiaľ len všeobecné informácie o novovyvinutom programovateľnom materiáli. Jeho mikroštruktúra je tvorená bunkami, ktoré sa skladajú z menších prvkov v tvare akýchsi hranolčekov a mištičiek. Voľbou materiálu s vhodnou mikroštruktúrou sa dá nastaviť, na aké podnety má výsledný produkt reagovať – môže to byť mechanické namáhanie, teplo, vlhkosť alebo aj elektrické či magnetické pole. Programovateľným materiálom sa predpovedá veľká budúcnosť, pretože sa dokážu prispôsobiť rôznemu použitiu a dajú sa využívať multifunkčnejšie než klasické materiály.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.