Vesmírni zememerači

Diaľkový prieskum Zeme z družíc pomocou radarovej interferometrie umožňuje sledovať zmeny zemského povrchu na veľkých územiach a súčasne zachytiť aj malé zmeny spôsobené ľudskou činnosťou. Uplatňuje sa pri tvorbe digitálneho modelu povrchu Zeme a pri monitorovaní životného prostredia. Za posledné desaťročia prešiel diaľkový prieskum Zeme… pokračuj

Kontrola stavieb z družíc

Satelity s družicovým systémom InSAR sa využívajú na priebežné sledovanie zmien stavu zemského povrchu pri zemných prácach, inžinierskych a veľkých stavbách. Umiestňovanie meracích zariadení na sledovanie zmien povrchu zeme okolo veľkých inžinierskych stavieb sa môže stať minulosťou. Nahradiť by ich mali družicové technológie schopné vysielať presné priebežné… pokračuj

Laser stráži rýchlosť

Policajnú kontrolu rýchlosti vozidiel nemá väčšina vodičov v láske, je však nevyhnutná. Už od päťdesiatych rokov minulého storočia sa začal na tento účel používať radar vysielajúci elektromagnetické vlny v rozsahu rádiofrekvencií. Radar na meranie rýchlosti pohybujúceho sa vozidla spravidla využíva Dopplerov jav, čo znamená, že frekvencia odrazených… pokračuj