Hravý lovec

Rys ostrovid (Lynx lynx) je najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe. Jeho pozorovanie v prírode, a najmä loveckých zvyklostí, nie je pre návštevníkov lesa jednoduché. Preto sú priame svedectvá Ivana Kňazeho, dlhoročného fotografa prírody, pôsobivým zážitkom. Lovecké hry rysa by mohli byť námetom na… pokračuj

Sebavedomý rys

Rys je mačkovitá šelma, sebavedomý živočích, klasický lovec, ktorý na dennom ležovisku striehne na korisť. Rys ostrovid (Lynx lynx) leží pokojne a rozvážne na vyvýšenom mieste, napríklad na skale, na strome či na svahu. Zvyčajne je to priamo nad prechodom srnčej zveri, ktorá je jeho… pokračuj

Tajnostkársky rys

Rys ostrovid vzbudzuje vo väčšine ľudí rešpekt, ba v niektorých vyvoláva až pocity hrôzy a strachu. Paradoxom je, že sa ho bojí človek, silnejší predátor ako on. Rys je však nezvyčajne plaché a mierumilovné zviera. Nočný tulák Na úsvite tretieho milénia prežíva populácia rysa ostrovida… pokračuj