Sila atmosféry

Skúsme sa zamyslieť nad vzduchom okolo nás. Určite začneme premýšľať o kyslíku, ktorý nám umožňuje dýchať. Kyslík však tvorí iba 21 % zemskej atmosféry. Jej zvyšok sa skladá z dusíka, argónu, oxidu uhličitého, vodných pár a mnohých iných plynov. Atmosféra je pre život na Zemi… pokračuj