Naše malé veľké dejiny

Pokladáme za samozrejmé, že pri poznávaní histórie nie sme odkázaní iba na staré dokumenty a sprievodné texty k muzeálnym exponátom. Mýlil by sa však ten, kto by pokladal rôzne atraktívnejšie spôsoby, ako približovať minulosť súčasníkom, čisto za produkt moderných čias. Už naši predkovia pred viac… pokračuj