Šport je veda v praxi

Zatiaľ čo vedou sa snažíme vysvetľovať svet a jeho fungovanie, v športe sa usilujeme fyzickou aktivitou porážať jeden druhého či samých seba. Tieto dve oblasti ľudskej činnosti možno vyzerajú odlišne, v skutočnosti sú však neoddeliteľné a výborne sa dopĺňajú. Takmer každá športová udalosť je okrem… pokračuj