Vodné mikrosvety

Na našej planéte existujú rôznorodé sladkovodné biotopy. Medzi množstvo parametrov, ktoré majú vplyv na ich kvalitu, patria aj veľkosť (objem) a stabilita – teda či majú trvalý alebo len dočasný charakter. Medzi najextrémnejšie periodicky sa vyskytujúce vodné mikrohabitaty so stojatou vodou patria určite telmy. Ich… pokračuj