Nikola Tesla

Životným krédom Nikolu Teslu bolo presvedčenie, že pokrok ľudstva spočíva v rozvoji techniky a šťastný je ten, kto sa môže zúčastniť na tejto ušľachtilej činnosti. V roku stého výročia narodenia Nikolu Teslu (1956) Medzinárodná komisia pre miery v Paríži zaviedla pre jednotku magnetickej indukcie označenie… pokračuj