Výtvarná a fotografická súťaž TVT 2024

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje tento rok už 19. ročník výtvarnej a 10. ročník fotografickej súťaže. Výtvarná aj fotografická súťaž sú už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných… pokračuj