UK má najlepšiu fakultu

Podľa Nature Index je najlepšou fakultou na Slovensku v oblasti prírodných vied Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Fakulta má najlepšie hodnotenie kvantity i kvality publikačnej činnosti v prestížnych vedeckých časopisoch za minulý rok. Rebríček hodnotil publikačnú činnosť fakúlt za rok 2019. Ide o publikované články v 82 prestížnych vedeckých časopisoch… pokračuj