Koľajnice nad mestom

Doprava v mestách je rastúci logistický a environmentálny problém. Zápchy, hluk a výfukové splodiny nútia veľké aglomerácie hľadať riešenia. Nie všade je možné vybudovať metro a vzdušná doprava typu dronov ešte vždy rieši základné otázky bezpečnej navigácie v členitom mestskom prostredí. Jednou z možností je… pokračuj