Vodné slimáky

Vodniakovité sú čeľaď z radu vodniakov. Ide o pľúcnaté ulitníky menšej až strednej veľkosti s jedným párom nezatiahnuteľných tykadiel, pri báze ktorých sa nachádzajú oči. Väčšina patrí medzi sladkovodné živočíchy. Mnohé z nich môžeme pozorovať aj v našej prírode. Z našich vodniakovitých (Lymnaeidae) je najbežnejší a najväčší… pokračuj