Vyúčtovanie energií na diaľku

Ak bývate v bytovom dome, prípadne takéto byty či budovy spravujete, vyúčtovanie energií za predchádzajúce obdobie predstavuje zvýšenú záťaž pre správcov a často aj nevôľu používateľov, ktorí musia v bytoch strpieť cudzie osoby kvôli odčítaniu stavu meradiel. Korektné a kvalitné rozpočítanie energií je nevyhnutnosť pre… pokračuj