Vyúčtovanie energií na diaľku

Ak bývate v bytovom dome, prípadne takéto byty či budovy spravujete, vyúčtovanie energií za predchádzajúce obdobie predstavuje zvýšenú záťaž pre správcov a často aj nevôľu používateľov, ktorí musia v bytoch strpieť cudzie osoby kvôli odčítaniu stavu meradiel.

Korektné a kvalitné rozpočítanie energií je nevyhnutnosť pre každého používateľa bytovej jednotky. Vďaka systému Heat2go môže mať každý svoju spotrebu energií vždy pod kontrolou, pretože nadobudne dokonalý prehľad o spotrebe tepla, vody, elektrickej energie a plynu vo svojom byte alebo budove.

Vždy aktuálny

Riešenie Heat2go zahŕňa monitoring a vyhodnocovanie spotrieb tepla, vody, elektrickej energie a plynu celého objektu, jednotlivých bytov, ako aj tepla v jednotlivých miestnostiach a ich kompletné rozúčtovanie. Na tom by, prirodzene, nebolo nič zvláštne. Systém však pracuje úplne bezdrôtovo a navyše v reálnom čase, takže aktuálne hodnoty sú k dispozícii rádovo v minútach. Vďaka tomu sa dá systém využiť nielen na ročné zúčtovanie, ale spotreby jednotlivých médií sa môžu vyhodnocovať aj priebežne. Používateľ má takto možnosť už počas roka svoju spotrebu ovplyvňovať. Keďže systém pri nadmernej spotrebe upozorní používateľa e-mailom na túto skutočnosť, dá sa tak predchádzať napríklad enormnej spotrebe vody, spôsobenej napríklad prasknutým potrubím či únikom vody cez netesný ventil v nádržke WC. Takéto úniky si používateľ nemusí včas všimnúť a môžu mu spôsobiť zbytočné zvýšenie nákladov. Systém Heat2go ich však môže eliminovať. Prirodzene, systém priebežne sleduje aj stav všetkých senzorov a v prípade poruchy niektorého z nich obsluhu ihneď upozorní. Takto sa zamedzí rozpočítavaniu zle zmeraných nákladov na ostatných používateľov v dome.

Bez vstupu do bytu

Pristupovať k údajom o spotrebe sa dá on-line pomocou akéhokoľvek PC, tabletu alebo mobilného telefónu, foto Heat2go.

Ďalšia výhoda je, že používatelia môžu individuálne pristupovať k údajom o svojej spotrebe prostredníctvom používateľského konta cez webové rozhranie alebo mobilnú aplikáciu. Vidia tak priebeh svojej spotreby. Táto funkčnosť je nezanedbateľná aj pri správe rozsiahlejších komplexov budov či kancelárií, kde sa dá kontrolovať vykurovanie jednotlivých miestností a celkov, a tak sledovať, či nie sú zbytočne vykurované časti, ktoré sa dlhodobejšie nevyužívajú. Vďaka tomu, že možno sledovať spotrebu tepla na päte budovy, ako aj v jednotlivých miestnostiach a pomerových rozdeľovačoch tepla, systém graficky vizualizuje spotrebu tepla pre jednotlivých používateľov aj správcov. Odčítanie energií sa vykonáva meračmi s rádiofrekvenčným prenosom, takže je zabezpečené maximálne súkromie. Technik nemusí fyzicky vstupovať do bytu.

Nielen v novostavbách

Na meranie spotreby teplej a studenej vody možno využiť aj staršie lopatkové vodomery vďaka dodatočnej inštalácii snímača s vysielačom, prípadne sa pri pravidelnej výmene merače vymenia za nové so zabudovaným modulom. Ostatné merače sa vymenia za nové so zabudovaným systémom Heat2go. Výhodné je to, že v prípade potreby sa systém dá kedykoľvek rozšíriť o ďalšie merače. Jednotlivé merače rádiofrekvenčne komunikujú s bránou GSM umiestnenou v rámci budovy alebo skupiny budov. Tá údaje prostredníctvom mobilnej siete prenáša priamo do databázy systému. Hlavný benefit Heat2go je  presné a spravodlivé vyúčtovanie, v ktorom každý z používateľov podrobne vidí všetky priebežné grafy spotreby aj údaje o spoločných nákladoch, takže nemôžu vznikať nijaké pochybnosti o presnosti a dôveryhodnosti vyúčtovania. Vďaka modularite sa pritom systém dá nainštalovať tak v novostavbách, ako aj v starších objektoch.

René Hubinský